Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh jednoosé frézovací hlavy s elektrovřetenem 

   Author: Horák Tomáš; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Bali Šoltéz Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem několika variant jednoosé frézovací hlavy s elektrovřetenem a konstrukcí jedné z nich. Konstrukce se soustřeďuje na návrh pohonu, brzdy a uložení osy A.