Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace technologie strojního leštění CoCr kolenních implantátů do seriové výroby 

   Author: Jakub Svoboda; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Smola Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato práce se zabývá vývojem metody strojního leštění CoCr kolenních implantátů a následným zavedením této metody do sériové výroby. V teoretické části je řešeno rozdělení CoCr slitin v biomedicínských aplikacích, provedena ...
  • Řezný proces a parametry povrchu při obrábění slitin titanu 

   Author: Smola Jiří; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení kvality povrchu obráběné titanové slitiny Ti-6Al-4V na základě parametrů integrity povrchu. Součástí tohoto zhodnocení je analýza sil, vznikajících při čelním frézování, měření drsnosti ...