Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace toku materiálu a uspořádání pracovišť v Bosch Diesel Jihlava 

   Author: Brychta Jan; Supervisor: Preclík Vratislav; Opponent: Nevečeřalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Teoretická část diplomové práce vysvětluje pojem "štíhlá výroba" a popisuje její nejpoužívanější prvky. Dále se zabývá metodou Lean Line Design, která se firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě používá pro zavedení štíhlé ...
  • Technologický projekt výroby anténních držáků (satelitních konzol) 

   Author: Pavlík Štěpán; Supervisor: Preclík Vratislav; Opponent: Nevečeřalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na vypracování technologického projektu výroby anténních držáků (satelitních konzol). Teoretická část práce zkoumá dělení spotřeby času, metody měření spotřeby času a popisuje nejpoužívanější ...