Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh strategické implementace konceptu Průmysl 4.0 

   Author: Milan Zajíc; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kyncl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku implementace Průmyslu 4.0 do reálného provozu. Je zde představen koncept Průmysl 4.0. Je zde rozebrán keramický průmysl a jako jeho součást také žárovzdorný průmysl, hodnotící ...