Now showing items 1-5 of 5

  • Optimalizace řezných podmínek frézování pilových pásů v Pilana Metal s.r.o. 

   Author: Michal Jiří; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Straková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá rozborem konkrétních podmínek výroby bimetalových pilových pásů s cílem navrhnout podmínky optimální. Řeší otázku zubení pásů frézováním se zaměřením na snížení výrobních nákladů. Zvláštní ...
  • Optimalizace řezných podmínek pro danou součást 

   Author: Malec Petr; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Jirásek Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Tato práce se zabývá optimalizací řezných podmínek pro vybranou součást v konkrétním výrobním podniku. První část práce se věnuje analýze současného stavu obrábění v podniku. V další části jsou pak popsány teoretické ...
  • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti ve vybraném podniku 

   Author: Maděra Vladek; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Šereda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací obráběcího procesu. Pro obrábění je na začátku vybrán obrobek, který se vyrábí již stanovenými podmínkami. Zabývá se optimalizací na základě minimalizace nákladů či maximalizace ...
  • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti ve vybraném podniku 

   Author: Jan Veselý; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Janák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci řezných podmínek u vybrané součásti ve vybraném podniku. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor optimalizace řezných podmínek, postup optimalizace, jednotlivá ...
  • Zlepšení kvality ploch v oblasti průniků vysokotlakých kanálů čerpadla CP3 

   Author: Kliment Ondřej; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Cílem diplomové práce je nalézt řešení, které povede ke zlepšení kvality obráběných ploch v oblasti tělesa čerpadla CP3, která je označována jako pozice 5. Při obrábění jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu přechodů průniků ...