Now showing items 1-2 of 2

  • In-line rozměrová kontrola kvality s využitím CMM a jednoúčelových měřicích stanic 

   Author: Jitka Omelková; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Cílem diplomové práce je in-line rozměrová kontrola kvality s využitím CMM a jednoúčelových měřicích stanic. První část se zabývá souřadnicovou měřicí technikou a postupem měření na souřadnicových měřicích strojích. Dále ...
  • Možnosti nasazení prvků konceptu průmyslu 4.0 v rámci měrového střediska velkosériové výroby 

   Author: Štěpán Holub; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Hlavním cílem této práce je poskytnout přehled prvků konceptu Průmyslu 4.0 a ukázat jejich možné využití v rámci pracoviště zabývajícím se kontrolou kvality. Práce zahrnuje zhodnocení stávajícího stavu měrového střediska, ...