Now showing items 1-1 of 1

  • Požadavky zákazníka na kvalitu - přejímka prvního kusu 

   Author: Tschunková Lenka; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Ježdíková Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato práce se zábývá požadavky zákazníka na kvalitu a následně přejímkou prvního kusu. V první rešeržní polovině práce jsou popsány požadavky zákazníka na kvalitu obecně, pojem kvalita, vývoj a historie, milníky kvality, ...