Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 193

  • Návrh a realizace elektrického skateboardu s využitím technologie FDM 

   Autor: Vojtěch Horák; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektrického skateboardu s využitím technologie Fused Deposition Modeling (FDM). V první části práce je definován pojem aditivní technologie a jsou zde stručně shrnuty ...
  • Vliv modifikovaných brusných materiálů na integritu povrchu 

   Autor: Jan Mistr; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Strolený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce pojednává o využití modifikovaných brusných materiálů při hloubkovém broušení a jejich vlivu na integritu povrchu. V práci jsou popsány podstata a principy technologie broušení, jednotlivé složky integrity ...
  • Zkoušky vlastností vzorků vyrobených z plastu 3D tiskem 

   Autor: Tomáš Zavadil; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou a následným testováním tahových vlastností vzorků z ABS, které jsou vyrobeny na 3D tiskárně. Vyhodnocení tahových vlastností je provedeno po pěti vzorcích pro různé způsoby postavení ...
  • Porovnání metod frézování drážek 

   Autor: Jan Jindra; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce obecně popisuje frézování drážek. Řeší problematiku řezných sil během frézování, kvalitu a rychlost tvorby drážek. Dále popisuje měření sil a drsnosti povrchu po obrábění. Pro praktickou část byl ...
  • Optimalizace postupu hrubování při frézování tělesa převodovky 

   Autor: Ondřej Hornych; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Zelenka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh nové metody hrubování vývrtů tělesa převodovky vedoucí ke snížení nákladů na výrobu. V práci je popsána podstata hrubování a jeho metody, samotný prvek vývrtu, popis stroje a nástrojů, ...
  • Energetická náročnost řezného procesu 

   Autor: Jakub Vošta; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem problematiky řezného procesu a energetickou náročností obrábění při různých řezných podmínkách. Práce popisuje jednotlivé podmínky ovlivňující řezný proces, jejich vliv na potřebné ...
  • Návrh ergonomického pracoviště výroby elektromotorů 

   Autor: Jakub Čechlovský; Vedoucí práce: Kyncl Martin; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pracoviště navíjení cívek pro elektromotor. V úvodní části jsem popsal problematiku a rozdělení ergonomie práce. Dále jsem zpracoval rozdělení pracovních procesů. V druhé části jsem ...
  • Analýza vlastností vzorků vytvořených metodou kovového 3D tisku 

   Autor: Jan Folkman; Vedoucí práce: Zeman Pavel; Oponent práce: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší technologie kovové aditivní výroby (3D tisku). Následně návrhem kritérií pro hodnocení vzorků vzniklých popsanými technologiemi a vyhodnocením dle navržených kritérií. Výsledky jsou poté ...
  • Reverse engineering motocyklového olejového čerpadla 

   Autor: Filip Soldát; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá aplikovaným reverzním inženýrstvím na starém olejovém čerpadle z motocyklu Standard Kurier 500. Bylo provedeno měření čerpadla za pomoci laserscanneru. Následně bylo provedeno zpracování stl ...
  • Problematika obrábění dřeva 

   Autor: Jaroslav Kekrt; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Fügner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění dřeva. Konkrétně studuje optimální směr drah při obrábění vůči dřevním vláknům k dosažení co nejlepších vzhledových výsledků bez nutnosti dalšího zásahu. V jejím obsahu ...
  • Modifikace Savoniovy větrné elektrárny 

   Autor: Stanislav Vávra; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Kašpárek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor problematiky větrných elektráren, návrh a optimalizaci modelu pro 3D tisk a následnou realizaci tisku. Závěr práce obsahuje souhrn teoretických a praktických poznatků realizace ...
  • Porovnání laserového a plasmového dělení plechových polotovarů 

   Autor: Jiří Pudil; Vedoucí práce: Pelikán Lukáš; Oponent práce: Staněk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání laserového a plasmatického dělení plechových materiálů. Podává přehled o metodách dělení materiálu laserem, plasmatem a vodním paprskem. V experimentální části se nachází ...
  • Postprocesing CL dat 

   Autor: Jiří Mandinec; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Kunzo Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá zavedením vrtacích cyklů do již existujícího postprocesoru, na úrovni běžného uživatele, pro stroj OKUMA Genos L200E-MY a jejich následné ověření na stroji.
  • Vibrační kuličkování axiálního kompresoru 

   Autor: Jakub Petrák; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodami mechanického zpracování a aplikací vibračního kuličkování na axiální kompresor. Cílem práce je zjištění ideálních podmínek pro dosažení maximální úrovně pokrytí.
  • Návrh a výroba upínacích přípravků 

   Autor: Šimon Petrášek; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou upínacích přípravků pro měření zbytkových napětí. Práce dále obsahuje rešerši technologie frézování použité při výrobě.
  • Návrh a výroba vrtacího přípravku 

   Autor: Jonáš Budín; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou vrtacího přípravku pro tvorbu spojů součástí z dřevěných materiálů. Práce dále obsahuje rešerši strojírenských technologií použitých k výrobě přípravku.
  • Nástroje pro mikrovrtání 

   Autor: Václav Hořký; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá technologií mikrovrtání, která se v dnešní době stává velkým trendem. Práce se zaměřuje především na popis základních parametrů nástrojů pro mikrovrtání.
  • Návrh upínacího systému pro kontrolu dílů na CMM 

   Autor: Jakub Skořepa; Vedoucí práce: Mikeš Petr; Oponent práce: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce pojednává o měření na souřadnicovém měřicím stroji (SMS). V teoretické části je představeno měření na souřadnicovém stroji. Poté se řeší problematika upnutí součásti a je uvedeno několik způsobů a ...
  • Technologičnost konstrukcí staveb kovového 3D tisku 

   Autor: Monika Kostková; Vedoucí práce: Pelikán Lukáš; Oponent práce: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   V této bakalářské práci jsou nejdříve popsány důležité pojmy týkající se problematiky aditivních technologií kovů a je popsán samotný proces metody spékání kovového prášku (Powder Bed Fusion). Dále jsou uvedeny parametry ...
  • Návrh a výroba přípravku pro technologické zkoušky SPM leštění 

   Autor: Dávid Mamrilla; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce popisuje lopatková kola, jejich využití v letectví a jejich dokončovací metody. V první kapitole je zpracován stručný přehled jejich úlohy v leteckém motoru. Následuje popis omílacích dokončovacích ...