Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 168

  • Vliv strategie měření a metodiky vyhodnocení na výsledek měření při kontrole rotačních součástí na CMM 

   Autor: Ondřej Motl; Vedoucí práce: Mikeš Petr; Oponent práce: Kotrč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na možnosti snímacích systémů používaných na souřadnicových měřicích strojích a prezentuje konkrétní produkty předních výrobců. Detailněji popisuje konstrukci a princip funkce dotykových snímacích ...
  • Využitelnost CAD modelů obsahující PMI data v procesu rozměrové kontroly kvality na CMM 

   Autor: Jan Eichler; Vedoucí práce: Urban Jan; Oponent práce: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předložená bakalářská práce je zaměřena na inovativní práci s CAD modely v rámci tvorby programů pro přesné měření na CMM strojích. Právě CAD modely, které obsahují rozměrové informace, jsou jedním z důležitých nástrojů ...
  • Prototypová výroba a její realizace 

   Autor: Jiří Svoboda; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Práce se zabývá volbou výrobního postupu pro výrobu součástky středu kola, která bude součástí studentské formule týmu CarTech CTU. Volba výrobního postupu vychází ze znalostí získaných během studia. Práce se zaměřuje na ...
  • Využití reverzního inženýrství pro optimalizaci dílů 

   Autor: David Kučera; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá optimalizací výroby dílu použitím technik reverzního inženýrství. Úvodní část se zabývá principy technologií, využívaných v reverzním inženýrství. Konkrétně možností digitalizace, zpracování mraku ...
  • Volba parametrů drsnosti povrchu pro kvalitativní hodnocení leštěných titanových lopatek leteckého motoru 

   Autor: Erik Bóna; Vedoucí práce: Urban Jan; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením drsnosti a profilu povrchu leštěných titanových lopatek leteckého motoru. Měření je vyhodnoceno pomocí přístroje Mahr LD 120. Úvod práce slouží k přiblížení základní problematiky ...
  • Pokročilé technologie strojního dokončování titanových komponent 

   Autor: Tadeáš Šerhant; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice broušení a leštění titanových lopatkových kol. V teoretické části bakalářské práce popisuji různé technologie strojního dokončování povrchů lopatek. Dále popisuji ...
  • Systém inovačního podnikání v ČR 

   Autor: Denis Lom; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá systémem inovačního podnikání v ČR. V rámci této práce je popsána problematika teorie inovace a inovačního podnikání, etap vývoje systému inovací v ČR, současného stavu inovačního podnikání v ČR ...
  • Vliv rozložení matice jmenovitých hodnot na přesnost měření kuželového ozubení na CMM 

   Autor: Žďánská Petra; Vedoucí práce: Urban Jan; Oponent práce: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kontroly kuželových ozubených kol. V úvodu je uvedena základní definice a rozdělení ozubených mechanismů. Následně je pozornost věnována možnostem kontroly kuželového ozubení ...
  • Návrh a výroba přípravku pro renovaci brzdových kotoučů 

   Autor: Vrána Matěj; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou přípravku pro renovaci brzdových kotoučů. V teoretické části je popsán brzdový systém a jeho součásti. Dále jsou zde popsány požadované vlastnosti brzdových kotoučů a ...
  • Přehled moderních technologií dokončování obecných tvarových ploch 

   Autor: Dvořák David; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena formou rešerše. Zabývá se vhodnou volbou technologie pro dokončovací operace na obecných tvarových plochách. V první části jsou sepsány základní dokončovací operace a z nich následně ...
  • Simulace obrábění soustružnického centra OKUMA 

   Autor: Krejčík Jan; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tématem bakalářské práce je tvorba kinematického modelu stroje Okuma Genos L200E-MY pro simulaci obrábění. V prvních dvou kapitolách jsou uvedeny úrovně kontroly CL dat, nebo NC kódu a příklady softwarů, které poskytují ...
  • Nové trendy v oblasti dokončovacích výrobních technologií 

   Autor: Radovský Gabriel; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce obsahuje základní dělení dokončovacích výrobních operací, jejich charakteristiku, funkce a klasifikaci. Dále pojednává o důležitých bodech při volbě vhodné dokončovací operace a následně se zaměřuje na ...
  • Možnosti využití chromatického senzoru bílého světla při rozměrové kontrole kvality 

   Autor: Smutný Dominik; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se zabývá využitím chromatického senzoru bílého světla jako snímacího systému u třísouřadnicových měřicích strojů. Měřicí stroje se využívají ve strojírenství ke kontrole kvality nejrůznějších součástí, ať už ...
  • Rozbor a zhodnocení metod pro měření zbytkových napětí po obrábění 

   Autor: Bugayevskiy Ruslan; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Ulrych Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Bakalářská práce je zaměřena na rozbor a zhodnocení metod pro měření zbytkových napětí po obrábění. Tato práce obsahuje rozbor vzniku zbytkových napětí a příklady měřených průběhů zbytkových napětí. Dále práce obsahuje ...
  • Výroba tvrdokovových nástrojů 

   Autor: Zelinka Zbyněk; Vedoucí práce: Štajnochr Lubomír; Oponent práce: Zemene Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá výrobou tvrdokovových nástrojů. V teoretické části je uvedeno zmapování procesu broušení se zaměřením na volbu brousicích kotoučů. Dále jsou popsány převážně brusiva, pojiva, zrnitosti brousicích ...
  • Technologie výroby závitů v různých typech výrob 

   Autor: Opička Tomáš; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Tomíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby závitů v různých typech výrob. První část této práce vysvětluje základní pojmy spojené se závitovými prvky a zmiňuje jejich rozdělení. Druhá část se zaměřuje na tradiční ...
  • Technologické možnosti aditivní výroby 

   Autor: Knotek Václav; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi v oblasti polymerních materiálů. Teoretická část je zaměřena na vznik a vývoj této technologie. Dále popisuje princip nejrozšířenějších metod, jejich využití ve výrobě a ...
  • Vyhodnocení způsobilosti výrobního procesu teflonování 

   Autor: Hejkrlík Lukáš; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Tureček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení způsobilosti výrobního procesu teflonování pro společnost KYB Manufacturing Czech s.r.o. (KMCZ). Pro správné vyhodnocování způsobilosti procesu byly v praxi využity zpracované ...
  • Vývoj zařízení pro vibrační zpevňování dílů 

   Autor: Nestával Jan; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologie zpevňování, které se nejčastěji používají v praxi. Především se zabývá metodami zpevňování lopatkových kol. Mezi nejrozšířenější metody nepochybně patří shot peening a laser ...
  • Technologické možnosti soustruhů s poháněnými nástroji 

   Autor: Cejpek Marek; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologickými možnostmi využití soustruhů s poháněnými nástroji a jejich dílenskému programování. Jsou v ní stručně popsány hlavní aspekty čtyřosého soustružení, poháněné nástroje a strojní ...