Now showing items 1-2 of 1

    laser, mechanical engineering, punching, hourly cost rate, unconventional technologies, plasma, waterjet, surface roughness, cutting (1)
    laser, strojírenství, vysekávání, hodinová nákladová sazba, nekonvenční technologie, plazma, vodní paprsek, drsnost povrchu, řezání (1)