Now showing items 1-2 of 1

    Analýza systému měření,metoda rozpětí,reprodukovatelnost,opakovatelnost,způsobilost měření (1)
    Measurement system analysis,range method,reproducibility,repeatability,measurement capability (1)