Now showing items 1-1 of 1

  • Zkoušky vlastností vzorků vyrobených z plastu 3D tiskem 

   Author: Tomáš Zavadil; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou a následným testováním tahových vlastností vzorků z ABS, které jsou vyrobeny na 3D tiskárně. Vyhodnocení tahových vlastností je provedeno po pěti vzorcích pro různé způsoby postavení ...