Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv P-G a P-Q diagramů pro návh projektu výrobního procesu 

   Author: Picka Tomáš; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Volf Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce se zabývá vlivem P-Q a P-G diagramů na projektování výrobních postupů a systémů. Její struktura nejdříve popisuje princip postupného modelování systémů, který spadá do systémového a komplexního přístupu k ...