Now showing items 1-2 of 2

  • Broušení těžko obrobitelných materiálů 

   Author: Jakub Strnadel; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Bakalářská práce se zaměřuje na technologii broušení těžkoobrobitelných materiálů. Teoretická část rozebírá zadanou problematiku broušení a shrnuje rozdělení těžkoobrobitelných materiálů. V další části se práce věnuje ...
  • Pracovní podmínky a silové účinky při broušení 

   Author: Tomáš Kamenský; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Stejskal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii broušení, síly vznikající v procesu broušení, volbu brusného kotouče a pracovních podmínek dle materiálu obrobku. V úvodních kapitolách práce je popsána technologie broušení, ...