Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zkušebního artefaktu pro zjišťování vlastností FDM tiskáren 

   Author: Kahoun Jan; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Obsahem této bakalářské práce je popis aditivní technologie výroby, detailněji se věnuje konkrétně 3D FDM tisku. Obsahem teoretické části práce je obecný popis 3D tiskáren a detailněji je zde popsána technologie FDM. Cílem ...