Now showing items 95-114 of 334

  • Metody štíhlé výroby 

   Author: Jeřábek Jan; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kellner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá metodami štíhlé výroby s cílem definovat její význam a seznámit čtenáře s jejím vznikem, historií a dále přesně popsat jednotlivé metody. V první části práce jednotlivé metody popisuji tak, aby ...
  • Metrologické možnosti ústavní laboratoře 

   Author: Popková Markéta; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou přístrojů a základních měřicích metod ve strojírenské metrologii. Cílem této práce bylo vytvořit podklady pro měření na laboratorních cvičeních z předmětu Strojírenská metrologie a zároveň ...
  • Metrologický systém výrobního podniku 

   Author: Janský Ondřej; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Tureček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
   Bakalářská práce je zaměřena na metrologický systém ve výrobní společnosti KYB Manufacturing Czech s.r.o. (KMCZ) a zabývá se zavedením metrologického pořádku v organizaci. V teoretické části práce jsou shrnuty základní ...
  • Metrologie geometrických vlastností povrchu 

   Author: Zapolskikh Oleg; Supervisor: Dvořák Rudolf; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Předmětem této bakalářské práce je rešerše v oblasti měření geometrických vlastností povrchu. Práce obsahuje rozdělení tvarových úchylek na makrogeometrie a mikrogeometrie, definice jednotlivých parametru drsnosti a úchylek ...
  • Měření geometrických tolerancí 

   Author: Kus Jaroslav; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
   Předmětem této bakalářské práce je rešerše v oblasti měření geometrických tolerancí. Práce obsahuje definice jednotlivých tolerancí a s tím související možnosti jejich měření. V práci se dále nachází výběr měřicích přístrojů ...
  • Měření na modernizovaném délkoměru Zeiss LLM 1000 

   Author: Gura Tomáš; Supervisor: Dvořák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Měření na profilprojektoru 

   Author: Žáčková Věra; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření na profilprojektoru. V teoretické části přináší úvod do metrologie a seznámení se základními pojmy. Dále popisuje možnosti měření ve dvou souřadnicích a princip měření ...
  • Měření ozubení 

   Author: Jágr Jan; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením ozubení. Přináší přehledné informace o dělení ozubených kol a charakterizuje důležité parametry kol se zvláštním zaměřením na ty, které se v technické praxi proměřují. Dále se práce ...
  • Měření úchylek tvaru a polohy 

   Author: Havránek Adam; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti úchylek tvaru a polohy. V úvodní části se věnuji popisu a grafické interpretaci úchylek tvaru a polohy a parametrů , včetně jejich znázorňování ve výkresové dokumentaci. ...
  • Moderní design a obrábění tvarových ploch 

   Author: Lehký Antonín; Supervisor: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Moderní principy v metrologii - bezkontaktní měření 

   Author: Okénka Martin; Supervisor: Podaný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Moderní trendy v oblasti tlakového lití se zaměřením na aditivní výrobu 

   Author: Matěj Novotný; Supervisor: Andronov Vladislav; Opponent: Šotka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá rešerší moderních trendů ve vysokotlakém lití (High Pressure Die Casting) a nástrojových materiálů využívaných v aditivní výrobě pro kovový 3D tisk. V teoretické části práce je popsána ...
  • Modifikace Savoniovy větrné elektrárny 

   Author: Stanislav Vávra; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kašpárek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor problematiky větrných elektráren, návrh a optimalizaci modelu pro 3D tisk a následnou realizaci tisku. Závěr práce obsahuje souhrn teoretických a praktických poznatků realizace ...
  • Monitorování a řízení výrobních procesů 

   Author: Ondřej Jan Hradecký; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Hůdová Sylvie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení přínosu monitorovacího výrobního systému MES ve firmě Jihostroj a.s. Cílem práce je vytvoření metodiky monitoringu výroby ve smyslu její efektivity a vyhodnotit přínos nově ...
  • Monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů 

   Author: Zhukova Aleksandra; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Bakalářská práce stručně shrnuje formy opotřebení obráběcích nástrojů a je zaměřena na rozbor metod monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů, jejich aplikování do výroby a vyhodnocení. Obsahuje také ukázky ...
  • Monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů 

   Author: Palán Michal; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Bakalářská práce se stručně zabývá samotným vznikem opotřebení obráběcího nástroje, jednotlivými druhy opotřebení, mechanismy opotřebení a také jeho důsledky. Je zaměřena na monitorování tohoto opotřebení, nebo dokonce ...
  • Monitorování řezného procesu 

   Author: Veselý Jan; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Tato bakalářská práce se věnuje monitorování řezného procesu. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor řezných materiálů, základy procesu řezání, řezné síly, třísky, plastické deformace, teploty při obrábění a ...
  • Monitorování vad v průběhu tisku metodou DMLS 

   Author: Robert Syrový; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Matoušek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se věnuje v prvních dvou kapitolách popisu práškového kovového 3D tisku, konkrétně technologie DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Třetí kapitola se zabývá materiály dostupnými pro výrobu technologií DMLS, ...
  • Montáž spon pro upevnění hadic na motorech ve ŠKODA AUTO 

   Author: Brendl Radek; Supervisor: Zelenka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Možnosti měření profilu lopatek leteckého motoru na CMM 

   Author: Matěj Bartoš; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   V této bakalářské práci budu prověřovat možnosti měření lopatek leteckého motoru na CMM. Nejprve se zaměřím obecně na snímací systémy strojů CMM, následně přejdu ke konstrukci těchto strojů a upínacím prvkům. Dále sestavím ...