Now showing items 135-154 of 334

  • Návrh a výroba vysoce výkonné chladicí trysky pro hloubkové broušení 

   Author: Lazarov Alexandr; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   V následujíc bakalářské práci je stručně popsána problematika broušení lopatek z Inconelu 713 LC, jejich materiálové a mechanické vlastnosti. Dále je zmapována problematika, odlišnosti a možnosti chlazení jak při klasickém, ...
  • Návrh efektivní prototypové výroby forem pro vibrolité materiály 

   Author: Hájek Vít; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-22)
   Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je optimalizovat výrobu forem pro žárovzdorné vibrolité materiály, které se vyrábí ve společnosti P - D Refractories CZ a.s. V první části jsou shrnuty základní poznatky o technologiích ...
  • Návrh ergonomického pracoviště výroby elektromotorů 

   Author: Jakub Čechlovský; Supervisor: Kyncl Martin; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pracoviště navíjení cívek pro elektromotor. V úvodní části jsem popsal problematiku a rozdělení ergonomie práce. Dále jsem zpracoval rozdělení pracovních procesů. V druhé části jsem ...
  • Návrh fixačního přípravku pro únavové zkoušky svorek stabilizátoru 

   Author: Václav Čvančara; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Předmětem této bakalářské práce je navržení přípravku pro zjišťování únavových vlastností svorek stabilizátorů. Vzhledem k požadavku používání tohoto přípravku pro testování různých modelů svorek je nutné vybavit konstrukci ...
  • Návrh geometrie a technologie výroby uložení předního kola motocyklu 

   Author: Alexandr Ohrablo; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby uložení předního kola motocyklu. V rešeršní části jsou popsány nejrozšířenější metody třískového obrábění, funkce předního uložení, jeho funkční plochy a materiály ...
  • Návrh kontroly výrobků s otvory 

   Author: Jan Beran; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Koldinský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou kontroly výrobků s otvory vypálenými na CNC laserovém centru. Rozborem a porovnáním jednotlivých metod včetně výběru nejvhodnější. Vybraná metoda je podrobněji ...
  • Návrh metrologického zajištění výrobních procesů ve společnosti BMD a.s. 

   Author: Zahálka Martin; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh modulárního podtlakového upínacího systému 

   Author: Jakub Kortus; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce popisuje návrh modulárního podtlakového upínacího systému navrženého pro CMM a pro manipulaci. Teoretická část práce obsahuje základní druhy upínacích systémů podle způsobu upínání. V praktické části jsou ...
  • Návrh montážní linky 

   Author: Jiří Falc; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Vittek Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem montážní linky s použitím koncepce One Piece Flow ve společnosti SOPO, s.r.o. Je zde představena problematika výrobního systému, jeho automatizace a optimalizace pomocí štíhlé výroby. V ...
  • Návrh opatření pro snížení chybových nákladů CP4 v Bosch Jihlava 

   Author: Král Jiří; Supervisor: Preclík Vratislav; Opponent: Klein Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou nejnákladnějších výpadků v procesu výroby vysokotlakého čerpadla CP4. Zahrnuje analýzu vzniku jednotlivých chyb na vybraných montážních pracovištích, sledování výpadků pomocí pareto ...
  • Návrh optimalizace montážního pracoviště 

   Author: Martin Vojtíšek; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Vittek Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce analyzuje současný stav procesu izolace rotorů ve společnosti SOPO s.r.o., která je zaměřena primárně na navíjení statorů a rotorů. Cílem bakalářské práce je identifikovat faktory ovlivňující neefektivitu ...
  • Návrh pracoviště montáže 

   Author: Petr Sádovský; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Vittek Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce s názvem „Návrh pracoviště montáže“ se zabývá problematikou navrhování pracovišť. Práce je rozdělena na rešeršní a praktickou část. Rešeršní část popisuje problematiku technologického projektování, ...
  • Návrh pracoviště montáže 

   Author: Lukáš Jílek; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Grečner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na montážní pracoviště, kde cílem je jeho návrh. Pro tento návrh bylo potřeba zjistit přístupy k automatizaci montážních pracovišť s použitím robotů a požadavky na bezpečnost s ohledem na ...
  • Návrh robotického pracoviště montáže 

   Author: Adam Podolka; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Hradecký Milan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce analyzuje a vyhodnocuje současný stav montáže zubových čerpadel. Cíl bakalářské práce byl na základě analýzy ověřit existenci přínosného, realizovatelného a ekonomicky vhodného návrhu automatizované montáže ...
  • Návrh systému periodických zkoušek souřadnicových měřicích strojů v RBCB 

   Author: Vácha Vojtěch; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Tato práce se zabývá ověřováním způsobilosti souřadnicových měřicích strojů pomocí přejímacích, periodických zkoušek a návrhem periodické zkoušky pro laboratoř ve společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích. První část ...
  • Návrh systému podpory uživatelů software Tango!3D 

   Author: Šrámek Lukáš; Supervisor: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh technologického postupu pro obrábění pro vybranou součást 

   Author: Jan Janda; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Ulrych Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá sestavením technologického postupu a vygenerováním NC kódu pro výrobu základního tvaru nosiče nástrojů. Technologický postup je sestaven podle výkresové dokumentace dodané firmou Mubea spol. ...
  • Návrh technologie broušení HVOF nástřiku na dílech lisovacích nástrojů 

   Author: Ivanišová Klára; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Bakalářská Práce se věnuje problematice broušení vysokorychlostního nástřiku HVOF - High Velocity Oxygen Fuel. Jsou v ní obsaženy informace o vytváření principu žárových nástřiků a jejich rozdělení. Dále je zmíněna ...
  • Návrh technologie výroby zkušebních vzorků pro metrologickou úlohu 

   Author: Marek Veselý; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout technologii výroby zkušebních vzorků pro metrologickou úlohu. Teoretická část práce popisuje technologii broušení, a to zejména její teorii, typy broušení, řezné podmínky, brusné ...
  • Návrh upínacího přípravku pro přesné měření tvarových specifikací na CMM 

   Author: Ondřej Kovář; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření přesných úchylek rotačního tvaru, konkrétně bloku motoru, na CMM. Především se zaměřuje na tvorbu přípravku, který by měřenou součást ustanovil ve správné poloze. Hlavním ...