Now showing items 1-2 of 1

    Aluminium alloys,inoculation,modification,refining,degasification,filtration,melting proces,inclusions,intermetallic phases,kinetics of inclusions formation,quality,foundry ingots (1)
    Slitiny hliníku,očkování,modifikace,rafinace,odplyňování,filtrace,tavicí proces,vměstky,intermetalické fáze,kinetika vzniku vměstků,kvalita,slévárenské housky (1)