Now showing items 1-2 of 1

    Lisování plechů, designová hrana, opotřebení lisovací formy, měření opotřebení (1)
    Sheet metal pressing, sharp edge design, wear of the mechanical press form, wear (1)