Now showing items 1-2 of 1

    air spring,rubber,drawn-arc stud welding,clamping ring,test sample,ceramic ferrule,visual test,mettalography control (1)
    vzduchová pružina,pryž,zdvihové přivařování svorníků,testovaný vzorek,keramický kroužek,vizuální zkouška,metalografická zkouška (1)