Now showing items 1-1 of 1

    Slitiny hliníku,očkování,modifikace,rafinace,odplyňování,filtrace,tavicí proces,vměstky,intermetalické fáze,kinetika vzniku vměstků,kvalita,slévárenské housky (1)