Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv rychlosti deformace na polohu FLC křivky 

   Author: Ondřej Hák; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá vlivem rychlosti deformace na zásobu plasticity materiálů. Teoretická část pojednává o tváření se zaměřením na hodnocení tvářitelnosti pomocí FLD diagramů, které jsou nezbytné pro návrh lisovacích ...