Now showing items 1-1 of 1

  • Kvalifikace postupů svařování 

   Author: Ježek Štěpán; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Vála Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato práce se zabývá problematikou kvalifikace postupu svařování konstrukčních ocelí se zvýšenou mezí kluzu. Kvalifikace postupu svařování byla provedena podle normy ČSN EN ISO 15614-1-A2. V teoretické části je popsána ...