Now showing items 1-2 of 2

  • Optické senzory v robotizovaném svařování 

   Author: Filip Trnka; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá použitím optických senzorů pro robotizované svařování. V teoretické části práce jsou zmapovány oblasti použití senzorů, popsány druhy senzorů pro robotizované svařování, které se v současnosti ...
  • Senzory v robotizovaném svařování 

   Author: Jaroslav Kus; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Hlavním předmětem diplomové práce jsou typy, principy a využití senzorů v robotizovaném svařování. V práci jsou popsány základní pojmy robotiky, ukázky konstrukcí robotů a nové trendy v oboru robotizovaného svařování. Dále ...