Now showing items 1-2 of 2

  • Rozbor vlivu povrchových úprav na kvalitu spojů při odporovém bodovém svařování 

   Author: Daniel Holeš; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem této práce je rozbor vlivu povrchových úprav NIT (New Inorganic Treatment) na kvalitu spojů při odporovém bodovém svařování. Teoretická část práce se zabývá problematikou odporového bodového svařování a používání ...
  • Vliv povrchových úprav na životnost elektrod při odporovém bodovém svařování v automobilovém průmyslu 

   Author: Petr Hartman; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem experimentální činnosti pro zjištění vlivu povrchové úpravy na životnost svařovacích elektrod při svařování plechů používaných v automobilovém průmyslu. Teoretická část práce popisuje ...