Now showing items 1-1 of 1

  • Ověření velikosti deformací na malých designových hranách 

   Author: Šulc Vít; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato diplomová práce se zabývá deformací na velmi malých rádiech při lisování karoserií automobilů. Teoretická část práce je zaměřená na popisu lisovacího procesu, tvařitelností materiálu, problematikou nanášení deformačních ...