Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv řezání kyslíkem na vlastnosti základního materiálu 

   Author: Kupka Jakub; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Roubíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce se věnuje problematice vlivu řezání kyslíkem na vlastnosti základního materiálu. Je zde popsána technologie řezání kyslíkem, její historie, používaná zařízení a technické plyny. Hlavní částí práce je ...