Novinky

Department of Manufacturing Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Aditivní výroba polotovarů pulzní PTA metodou 

  Autor: Monika Boxanová; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Janata Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby polotovarů pulzní PTA metodou pro materiály Titan Grade 1 a Stellite. Rešeršní část je zaměřena na úvod do aditivních technologií, dále na problematiku navařování a ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu tlakově litých odlitků 

  Autor: Tomáš Sopr; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Rulcová Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií vysokotlakého lití odlitků ze slitin hliníku a optimalizací licích parametrů a geometrií, které ovlivňují výslednou kvalitu dílů. Teoretická část popisuje základní rozdělení metod ...
 • Ověření metodiky pro měření drsnosti povrchu na konfokálním mikroskopu Olympus LEXT 

  Autor: Serbus David; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Petr-Soini Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dotykové a bezdotykové (konfokální) metody měření drsnosti povrchu a porovnání jejich hodnot mezi sebou, zda jsou stejné, nebo se k sobě blíží. V první části práce je teoretické ...
 • Návrh svařovacího přípravku pro výrobu mostního zábradlí 

  Autor: Vender Bohumil; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Kovanda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Práce je zaměřená na výrobu svařovaných ocelových zábradlí. V teoretické části se zabývá rozborem tavné svařovací metody MAG a možnosti její robotizace. V praktické části je rozebrána problematika výroby mostního zábradlí, ...
 • Analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky 

  Autor: Krejsa Pavel; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Pačák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Předmětem bakalářské práce "analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky" je stanovení rizik a jejich zhodnocení pro nástroje, které vytvářejí vyhrdlení. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které ...
 • Požadavky na kvalitu svářečských filtrů 

  Autor: Ondřasina Lukáš; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Kramár Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na kvalitu svářečských filtrů. Řeší základní legislativní požadavky na kvalitu svářecích filtrů a jejich zkušební metody. Praktická část je věnována ověření rychlosti ztmavení ...
 • Stabilita procesu technologie WAAM 

  Autor: Gurčík Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Kolařík Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Diplomová práce Stabilita procesu technologie WAAM se zabývá porovnáním vybraných procesů přenosu svarového kovu pro technologii WAAM metodou MAG konkrétně zkratového procesu a modifikovaných zkratových procesů IAC a CMT. ...
 • Stanovení tribologických vlastností třecího uložení 

  Autor: Grach Luboš; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Šedivý Otomar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  První část diplomové práce popisuje problematiku řemenových převodů, opásání řemenových převodů, druhy řemenů a způsoby napínání řemenů. Jsou zde popsány systémy napínání řemene používané v osobních automobilech. V praktické ...
 • Optimalizace svařovacího robotického pracoviště 

  Autor: Mikula Martin; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Richter Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo optimalizovať výrobný proces výložníka bagra na automatizovanom zváracom pracovisku. Výrobný proces pozostáva zo založenia zvarenca do prípravku operátorom, zo samotného zváracieho procesu, ...
 • Kvalita povrchu 3D tištěného výrobku 

  Autor: Šrámek Jan; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Drašnar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá dokončovacími procesy 3D tisku, které byly vytvořeny z materiálu ASA. Součásti byly vytvořeny technologií FDM a udávají ucelený přehled o výsledném profilu součásti, jeho drsnosti a možnosti tisku.
 • Vliv parametrů dispergace plniva na vlastnosti nátěrových hmot 

  Autor: Tesaříková Pavla; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Vlasáková Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Cílem práce je zjistit, jakým způsobem ovlivní parametry dispergace výsledné vlastnosti povlaku. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku nátěrových hmot, povlaky se speciálními vlastnostmi a dispergační ...
 • Kompozitní povlak ZnNi 

  Autor: Kšiňanová Sofia; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Pazderová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou povrchových úprav galvanickým kompozitním pokovením. Zaměřuje se na vývoj nového kompozitního povlaku se slitinovou matricí a na jeho funkční vlastnosti. Teoretická část je ...
 • Chladicí systémy vstřikovacích forem pro enkapsulaci autoskel termoplastickými pryžemi. 

  Autor: Ferstel Dominik; Vedoucí práce: Krebs Stefan; Oponent práce: Macháček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem diplomové práce je navrhnout řešení pro dosažení účinnějšího chlazení enkapsulovaného autoskla. Teoretická část práce je zaměřena na technologii vstřikování plastů, technologii enkapsulace autoskla a na možnosti ...
 • Návrh technologie kování táhla parní lokomotivy 

  Autor: Stejskal Ondřej; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Machka Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Cílem bakalářské práce Návrh technologie kování táhla parní lokomotivy je navrhnout technologii výroby, popsat teorii volného kování, metody použité při volném kování, návrh materiálu a polotovaru, použitých strojů a ...
 • Analýza teplotních polí forem pro vstřikování kompozitů 

  Autor: Chmelík Vladimír; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Zeman Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Bakalářská práce je zaměřena na vstřikování kompozitních dílů s termoplastickou matricí. V teoretické části jsou popsány různé kompozitní materiály, popis vstřikovacího stroje a popis vstřikovacího cyklu. Praktická část ...
 • Plazmové navařování materiálů pro první stěnu fůzních reaktorů 

  Autor: Antoš Jakub; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Matějíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  V teoretické části této práce jsou stručně popsány základní principy termonukleární fúzní reakce a reaktorů tokamak. Dále je provedena rešerše materiálu a technologií pro součásti vystavené působení plazmatu (PFC). To je ...
 • Speciální nátěrové hmoty pro letecké aplikace 

  Autor: Beneš Stanislav; Vedoucí práce: Pakosta Michal; Oponent práce: Špaček Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Diplomová práce vznikla za účelem přiblížení problematiky aplikace nátěrových hmot v letectví, se zaměřením na extrémně namáhané součásti letadel jako jsou náběžné hrany, radary, antény, spojlery a klapky apod. Cílem této ...
 • Simulace svařování dílu stavebního stroje 

  Autor: Bartoš Martin; Vedoucí práce: Vondrouš Petr; Oponent práce: Sedláček Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem práce je vyzkoušení vhodnosti numerická simulace svařování vyráběného dílce transientní metodou při využití programu Simufact.welding pro možnost oprimalizace technologičnosti konstrukce a návrhu svařovacích přípravků ...
 • Optimalizace procesu výroby výložníku a násady kompaktního bagru 

  Autor: Pertlík Dan; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Rusnak Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Diplomová práce je vypracována dle zadání firmy Doosan Bobcat EMEA s.r.o., kde je úvod práce věnován teorii a metodice obloukového svařování a s ním souvisejícími jevy. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány základní ...
 • Vliv parametrů prostředí na korozi kovů 

  Autor: Driml Michal; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Benešová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o korozi v atmosférických podmínkách, relativní vlhkosti vzduchu, rosném bodu a způsobech korozních zkoušek kovových ...

Zobrazit další