Now showing items 1-2 of 1

    rychlost deformace,tvařitelnost,zkoušky tvařitelnosti (1)
    strain rate,formability,formability tests (1)