Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv tepelné vodivosti postřiku kovové formy na kvalitu odlitku ze slitiny Al-Si 

   Author: Rašovec Václav; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kotas Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Tato diplomová práce se zabývá fyzikálními vlastnostmi postřiků kovových forem a to konkrétně jejich tepelnou vodivostí. Experiment, který zkoumal vlastnosti postřiků, se realizoval ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s. Při ...