Now showing items 1-1 of 1

  • Odporové svařování povrchově upravených plechů v automobilovém průmyslu 

   Author: Malkov Artem; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kroupová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu speciální povrchové úpravy NIT (New Inorganic Treatment) na životnost svařovacích elektrod (bodovacích čepiček) při svařování plechů používaných v automobilovém průmyslu. ...