Now showing items 1-1 of 1

  • PTA navařování čepele nože pro odřezávání zelené skalice 

   Author: Šimeček Karel; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Kučera Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato diplomová se zabývá navařením čepele odřezávacího nože zelené skalice metodou PTA. V teoretické části je proveden rozbor problematiky navařování a přídavných materiálů. Experimentální část je zaměřena na tvorbu návarů. ...