Now showing items 1-1 of 1

  • Korozní odolnost korozivzdorných ocelí pro potravinářský průmysl 

   Author: Zajíc Milan; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Brenner Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá druhy korozních dějů, korozivzdornými materiály v potravinářském průmyslu a důvody korozního napadení v kyselých roztocích. Experimentální část je věnována korozní zkoušce vybraných druhů ...