Now showing items 1-5 of 5

  • Aplikace nátěrové hmoty do úzkých štěrbin ocelových konstrukcí 

   Author: Michal David; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce obsahuje rešerši speciálních trysek. Na základě testování trysky R15 od firmy Wagner byla navržena vhodná varianta trysky pro vysokotlaký nástřik nátěrové hmoty do úzkých štěrbin ocelových konstrukcí, ...
  • Dočasná protikorozní ochrana nátěrovými hmotami 

   Author: Slovinec Miroslav; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato práce se zabývá porovnáním různých nátěrů pro dočasnou korozní ochranu na základě jejich funkčních vlastností, mechanických vlastností a náročnosti jejich odstranění. Na nátěrech od několika výrobců byly provedeny ...
  • Stanovení mezních podmínek předúpravy pro kvalitní přilnavost organického nátěru na žárově zinkovaném povlaku 

   Author: David Serbus; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Cílem diplomové práce je zvolení vhodných podmínek pro mechanickou předúpravu žárově zinkovaného povrchu, tak aby byla zaručena co nejlepší přilnavost organické nátěrové hmoty. V první části diplomové práce je teoreticky ...
  • UV - VIS spektroskopie pro detekci znečištění odmašťovacích lázní. 

   Author: Luhan Vít; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá problematikou procesu odmaštění povrchu. Jsou zde popsány technologie odmašťování povrchu. Dále metody kontroly kvality odmaštění a metody kontroly znečistění lázně. Praktická část se zabývá kontrolou ...
  • Vliv navodíkování v technologii omílání 

   Author: Gurkina Daria; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-20)
   V teoretické části bakalářské práce jsou popsány obecné základy a principy technologie omílání a možnosti jejího využití. Dále následuje rozbor problematiky navodíkování v technologii omílání. Praktická část je zaměřena ...