Now showing items 1-2 of 2

  • Kompozity s kovovou matricí vyráběné otechnologií odlévání 

   Author: Václav Lípa; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Lána Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem kovových kompozitů (MMC) a navržením technologického postupu výroby hliníkového kompozitu zpracovaného technologií lití do pískové formy s různými typy použitých výztuží.
  • Srovnání vybraných vlastností ocelí vyrobených technologií MIM a jinými technologiemi s ohledem na tepelné zpracování a strukturu 

   Author: Václav Lípa; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kašík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem bakalářské práce je charakterizovat technologii injekčního vstřikování kovů (MIM). Popis technologie zahrnuje používané materiály, přípravu kovového prášku, typy pojiva, používané stroje a zařízení, proces odstraňování ...