Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv koeficientu tření na bezpečnost šroubových spojů 

   Author: Miroslav Bláha; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Tomíšek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Práce se zabývá problematikou vlivu koeficientu tření povrchu na bezpečnost šroubového spoje. Mimo základní rozbor problematiky principu šroubového spoje je hlavním záměrem práce realizace měřícího zařízení pro přesné ...