Now showing items 1-3 of 3

  • Čištění vnitřních povrchů chladičů 

   Author: Kinkor Jiří; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Schiller Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato práce je zaměřena na vyřešení problému odstranění mědi z funkčních vnitřních prostor olejového chladiče dieselových motorů. První část je věnována teoreticky problematice čištění tepelných výměníků. Problematice ...
  • Náhrada dekorativního chromu 

   Author: Jan Lancinger; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Schiller Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na dekorativní chromování a jeho budoucí nahrazení. V teoretické části této práce je vysvětlena technologie dekorativního chromování a technologie Chromepaint. Jsou v ní rozebrány ...
  • Vliv předúpravy na přilnavost UV laků 

   Author: Novák Jakub; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Schiller Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   V teoretické části bakalářské práce je popsána technologie laků vytvrditelných ultrafialovým světlem a jejich porovnáni s laky konvenčními, dále pak problematika povrchové úpravy plastů a s ní doporučené předúpravy před ...