Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace procesu tryskání 

   Author: Petr Zbořil; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Baďura Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o charakteristice povrchu, nečistotách a cizorodých látkách, zároveň pojednává o technologii tryskání a jejím rozdělení. ...