Now showing items 1-3 of 3

  • Ovlivnění řezných hran při tepelném dělení plazmou 

   Author: Šaćirović Alen; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Panáček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se věnuje problematice ovlivnění řezných hran při tepelném dělení plazmou. Je zde popsána technologie řezání plazmou, historie, používaná zařízení a technické plyny. Praktická část zkoumá vliv řezné rychlosti ...
  • Studium degradačních procesů na návarech při interakci s tvrdými částicemi 

   Author: Panáček Tomáš; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Kuklík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Degradační procesy zahrnuji širokou škálu případů znehodnocování kovových i nekovových materiálů a jejich studiu je věnována velká pozornost. Jedním z nejvíce studovaných oblastí je abrazivní opotřebení kovových součástí. ...
  • Vliv parametrů navařování na vlastnosti otěruvzdorných návarů 

   Author: Panáček Tomáš; Supervisor: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)