Now showing items 1-9 of 9

  • Kontinuální měření vnitřního napětí v galvanotechnice 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Pakosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ochranné multivrstvé povlaky pro tribologické aplikace 

   Author: Němec Michal; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Jech Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tématem diplomové práce je návrh nového funkčního povlaku, jeho nanesení, vyhodnocení vlastností a jeho struktury. V první části práce je zpracována rešerše témat, která úzce souvisí s povlaky - používané materiály, ...
  • Protikorozní ochrana pro prostředí se zvýšenou korozní agresivitou - offshore 

   Author: Ferstel Dominik; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Pakosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem bakalářské práce je teoreticky seznámit s problematikou protikorozní ochrany v pobřežních vodách. V úvodu jsou uvedeny příčiny vzniku koroze a vlivy chemických látek a organismů na působení koroze v různých prostředích. ...
  • Robotické aplikace UV vytvrditelných laků 

   Author: Novák David; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Banýrová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   V první části bakalářské práce jsou popsány průmyslové roboty, efektory a jejich aplikace při lakování UV laky a procesu vytvrzování. Dále pak samotné laky vytvrditelné ultrafialovým světlem, jejich porovnání s laky ...
  • Speciální nátěrové hmoty pro letecké aplikace 

   Author: Beneš Stanislav; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Špaček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce vznikla za účelem přiblížení problematiky aplikace nátěrových hmot v letectví, se zaměřením na extrémně namáhané součásti letadel jako jsou náběžné hrany, radary, antény, spojlery a klapky apod. Cílem této ...
  • Tribologie pro letecké aplikace 

   Author: Mikoláš Rendl; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Pakosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vědním oborem zvaným tribologie. Popisuje tribologii jako celek, dále druhy tření a opotřebení. Část práce je věnována vlivu prostředí a tribologii za zvýšených teplot, stejně tak jako ...
  • Utěsnění anodicky oxidovaných vrstev Al a jeho slitin 

   Author: Švorc Jan; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   V této práci je na základě literární rešerše rozebrána technologie anodické oxidace hliníku se zaměřením na utěsnění oxidické vrstvy. V rámci této práce byly také vytvořeny vzorky utěsněné v horké vodě, v horké vodě s ...
  • UV - VIS spektroskopie pro detekci znečištění odmašťovacích lázní. 

   Author: Luhan Vít; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá problematikou procesu odmaštění povrchu. Jsou zde popsány technologie odmašťování povrchu. Dále metody kontroly kvality odmaštění a metody kontroly znečistění lázně. Praktická část se zabývá kontrolou ...
  • Vliv navodíkování při galvanickém zinkování 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Faltýnková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem diplomové práce je rozbor problematiky vlivu vodíku při galvanickém zinkování. V teoretické části je popsán princip galvanického zinkování a vliv vodíku při galvanickém zinkování. Experimentální část se týká pokovováním ...