Now showing items 1-7 of 7

  • Analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky 

   Author: Krejsa Pavel; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky" je stanovení rizik a jejich zhodnocení pro nástroje, které vytvářejí vyhrdlení. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které ...
  • Moderní materiály v automobilovém průmyslu a jejich vlastnosti z hlediska tváření 

   Author: Havelka Jan; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce poskytuje náhled do problematiky materiálů užívaných v automobilovém průmyslu a důvodů jejich dalšího vývoje z hlediska redukce hmotnosti. Snaha snížit celkovou hmotnost automobilů vede k rostoucí poptávce ...
  • Návrh zařízení pro ohřev vzorku pro zkoušku tahem 

   Author: Jiří Dvořáček; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro ohřev vzorku pro zkoušku tahem a ověřením jeho funkčnosti. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou zkoušení vlastností materiálu, popisuje metody přenosu tepla, ...
  • Sledování chování materiálu při různých rychlostech deformace 

   Author: Pačák Tomáš; Supervisor: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Verifikace odpružení tlustých ocelových plechů 

   Author: Broumová Michaela; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou technologie tváření ohybem a nežádoucích faktorech s ní spojené. V praktické části se věnuje verifikaci odpružení reálného vzorku vůči numerické simulaci.
  • Vliv rychlosti deformace na polohu FLC křivky 

   Author: Ondřej Hák; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá vlivem rychlosti deformace na zásobu plasticity materiálů. Teoretická část pojednává o tváření se zaměřením na hodnocení tvářitelnosti pomocí FLD diagramů, které jsou nezbytné pro návrh lisovacích ...
  • Vliv způsobu přípravy zkušebního vzorku na deformace zjišťované systémem ARAMIS 

   Author: Tomáš Kříž; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá tvářením, zejména pak tvářitelností a faktory, jimiž je ovlivňována. Jsou zde stručně popsány zkoušky v praxi používané ke stanovení tvářitelnosti a dalších mechanických vlastností ...