Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv způsobu řízení svařovacího procesu na kvalitu odporových svarů 

   Author: Ondřej Balihar; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Kučera Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Výsledkem práce je porovnání dvou způsobů řízení odporového svařovacího procesu a vyhodnocení jeho vlivu na kvalitu bodových svarových spojů. Jako základní materiál byla použita za tepla tvářená vysokopevnostní mangan-bórová ...