Now showing items 1-1 of 1

  • Nové materiály pro technologie povlaků z práškových plastů 

   Author: Lukáš Majer; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Sedláčková Eva Michelle
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologii povrchových úprav práškovými plasty. V práci jsou popsány a shrnuty hlavní požadavky na úspěšnou aplikaci práškových plastů, vyhodnoceny hlavní funkce a vlastnosti těchto povlaků. ...