Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh jednoduchých 3D tištěných lisovacích nástrojů 

   Author: Jan Janů; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednoduchých 3D tištěných nástrojů pro lisování plechu. Práce ověřuje lisovatelnost dvou zadaných dílů pomocí numerické simulace a lisováním nástroji, které byly vyrobeny metodou Fused ...
  • Problematika 3D tisku tenkostěnných konstrukcí FDM technologií 

   Author: Jan Janů; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Drašnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá tahovými vlastnostmi plastových dílů vyrobených aditivní technologií Fused Deposition Modeling. Díly byly vyrobeny z kompozitního materiálu PC-ABS. Práce porovnává různé nastavení orientace ...