Now showing items 1-6 of 6

  • Aplikace nátěrových hmot do štěrbin ocelových konstrukcí 

   Author: Jan Bejblík; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Teoretická část práce uvádí do problematiky ocelových konstrukcí a jejich následného ošetření ochrannými nátěrovými systémy. Práce se konkrétně zaměřuje na problém aplikace protikorozní ochrany do úzkých štěrbin ocelových ...
  • Korozní chování nátěrových systémů s Mg částicemi na ocelových podkladech 

   Author: Moulis Tomáš; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Cílem této diplomové práce je stanovení potenciálu korozní ochrany pomocí epoxidové nátěrové hmoty obsahující kovové pigmenty. Primárně se práce zaměřuje na použití hořčíkových částic, dále byly připraveny nátěry obsahující ...
  • Nátěrové hmoty s krátkou dobou zasychání 

   Author: Malá Růžena; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá popisem obecných vlastností nátěrových hmot a jejich zasychání. Cílem experimentální části bylo porovnání doby zasychání, přilnavosti a v neposlední řadě ekonomičnosti šesti různých rychleschnoucích ...
  • Nátěrové hmoty s vyššími užitnými vlastnostmi 

   Author: Zoubek Michal; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Cílem této diplomové práce je stanovení vhodné metody dispergace částic plniva nátěrových hmot na bázi epoxidové pryskyřice se specifickými funkčními vlastnostmi povlaku (odolnost proti opotřebení, elektrická vodivost) a ...
  • Nátěrové hmoty z práškových plastů 

   Author: Nikol Bachurová; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce na téma aplikace práškových hmot se zabývá porovnáváním a ověřováním vlastností dvou používaných typů práškových barev RAL 9006, SILVER4, určených pro povrchovou úpravu výrobků od firmy IKEA a LINET. ...
  • Vliv Mg částic v matrici organických nátěrových hmot na abrazivní odolnost povlaků 

   Author: Miroslav Slovinec; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato práce se zabývá problematikou otěruvzdorných nátěrových hmot a vlivu hořčíkových částic na jejich otěruvzdorné vlastnosti. Cílem práce je porovnání vlastností Mg pigmentovaných a konvenčních nátěrových systémů. ...