Now showing items 1-20 of 52

  • Analýza defektů 3D tištěného kovového produktu 

   Author: Bürgerová Karla; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzovat 3D defekty tištěného kovu a vyhodnotit kovové díly povrchy dílů i jejich vnitřní stavbu. Použité díly pochází z firmy Robert Bosch České Budějovice na stroji M1 cusing. Práce ...
  • Analýza 3D tisku vláknových kompozitů FDM metodou 

   Author: Marian Ješko; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem parametrů na tisk kompozitních polymerů a jejich mechanickými vlastnostmi. První část práce pojednává o 3D tisku obecně, o kompozitních materiálech užívaných pro 3D tisk a mechanických ...
  • Analýza defektů odlitků z LKG 

   Author: Beneš Vojtěch; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vad u tří typových odlitků dodaných od firmy Seco Group a.s. Úvodem se práce zabývá litinami, jejich rozdělením, obecným popisem a strukturou. Dále se práce detailněji věnuje litině ...
  • Analýza kvality vstupního materiálu 

   Author: Zvárová Markéta; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Bryksí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality vstupního materiálu ve společnosti Kovolis Hedvikov a. s. Sledovaným materiálem byla hliníková slitina ADC 12, u níž byla hodnocena stabilita dodávek zajišťovaná třemi ...
  • Analýza teplotních polí forem pro tlakové lití 

   Author: Tomáš Vítek; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Bochníček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá technologií tlakového lití. Konkrétně se zaměřuje na analýzu teplotních polí forem používaných při výrobě odlitků z hliníkových slitin. Teplotní pole jsou zkoumána primárně termografií. ...
  • Analýza teplotních polí forem pro vstřikování kompozitů 

   Author: Chmelík Vladimír; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zeman Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Bakalářská práce je zaměřena na vstřikování kompozitních dílů s termoplastickou matricí. V teoretické části jsou popsány různé kompozitní materiály, popis vstřikovacího stroje a popis vstřikovacího cyklu. Praktická část ...
  • Dokončování a kvalita povrchu FDM tištěných dílů 

   Author: Aneta Kirschová; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Heczko Nikodem
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vizuální porovnání kvality povrchu tištěných modelů na základě různých parametrů. V teoretické části se věnuje 3D tisku a jeho technologickým možnostem. Dále technologiím dokončování ...
  • Faktory ovlivňující kvalitu tlakově litých odlitků 

   Author: Tomáš Sopr; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Rulcová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií vysokotlakého lití odlitků ze slitin hliníku a optimalizací licích parametrů a geometrií, které ovlivňují výslednou kvalitu dílů. Teoretická část popisuje základní rozdělení metod ...
  • Kompozity s kovovou matricí vyráběné otechnologií odlévání 

   Author: Václav Lípa; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Lána Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem kovových kompozitů (MMC) a navržením technologického postupu výroby hliníkového kompozitu zpracovaného technologií lití do pískové formy s různými typy použitých výztuží.
  • Kvalita povrchu 3D tištěného výrobku 

   Author: Šrámek Jan; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Drašnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá dokončovacími procesy 3D tisku, které byly vytvořeny z materiálu ASA. Součásti byly vytvořeny technologií FDM a udávají ucelený přehled o výsledném profilu součásti, jeho drsnosti a možnosti tisku.
  • Mechanické vlastnosti 3D tištěných vzorků z oceli 316L 

   Author: Drašnar Martin; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
   Tato diplomová práce řeší problematiku výroby a následného zkoušení vzorků z korozivzdorné oceli 316L, zhotovených aditivní technologií laserového spékání kovového prášku DMLS. Vzorky mají tvar zkušebních těles dle příslušných ...
  • Měření teplot na slévárně přesného lití 

   Author: Průcha Adam; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Vlášek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením teplot ve slévárně přesného lití. Praktická část diplomové práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá možností zavedení nových ochranných trubic termočlánků pro měření ...
  • Měření teplotních polí skořepin v technologii vakuového lití 

   Author: Petra Krčová; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Vlášek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením teplot chladnutí předehřátých skořepin ve vakuu v technologii přesného lití na vytavitelný model. Měření teplot bylo provedeno pomocí termočlánků a následně byla získaná data zpracována ...
  • Měření závislosti emisivity na polotovarech za vysokých teplot 

   Author: Crkal Martin; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem teplotní závislosti koeficientu emisivity při bezkontaktním měření. V úvodu práce jsou velmi stručně popsány fyzikální zákony, na jejichž principu bezkontaktní měření teploty funguje. ...
  • Návrh konstrukce násobné formy pro technologii lití pod tlakem 

   Author: Jelínek David; Supervisor: Herman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh technologie výroby odlitků tavných zrcadel 

   Author: Roučka Jiří; Supervisor: Herman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Opravy odlitků pro letecký průmysl 

   Author: Dennis Zděnek Strnad; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je provést nestandardní opravu prasklin odlitků klikových skříní leteckých motorů metodami prováděnými za studena. Následně tuto metodu ověřit v praxi.
  • Optimalizace procesu extruzního vyfukování plastů 

   Author: Wimmer Lukáš; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Krebs Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Diplomová práce popisuje technologii zpracování termoplastů metodou vyfukování se zaměřením na extruzní vyfukování. V práci jsou v teoretické části popsány jednotlivé technologie a v praktické je uveden postup postupné ...
  • Optimalizace procesu výroby Al odlitku 

   Author: Vojtěch Židlík; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Hugo Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem optimalizace procesu výroby Al odlitku pro potravinářský průmysl a je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. V teoretické části se řeší zejména problematika metalurgie ...
  • Problematika 3D tisku tenkostěnných konstrukcí FDM technologií 

   Author: Jan Janů; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Drašnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá tahovými vlastnostmi plastových dílů vyrobených aditivní technologií Fused Deposition Modeling. Díly byly vyrobeny z kompozitního materiálu PC-ABS. Práce porovnává různé nastavení orientace ...