Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika výroby hokejových puků 

   Author: Baše Lukáš; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Hauschke Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   V této bakalářské práci jsou podrobněji popsány a vysvětleny všechny důležité postupy vedoucí k výrobě hokejových puků. Kromě historie puků a pryže obecně, je zde přiblíženo rozdělení kaučuků pro výrobu hokejových puků, ...