Now showing items 1-1 of 1

  • Využití laseru při výrobě vyřezávaných pohlednic 

   Author: Bauer Karel; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Dušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této bakalářské práce je formou literární rešerše popsána problematika technologie zpracování papíruvysekáváním a vyřezáváním. Tyto dvě technologie dělení materiálu jsou poté porovnány z několika základních hledisek ...