Now showing items 326-345 of 707

   Subject
   Nátěrová hmota, otěruvzdornost, elektrická vodivost, dispergace, MWCNT, grafit. [1]
   Nátěrová hmota,korozní ochrana,dočasná,korozní zkoušky,zkoušky přilnavosti [1]
   Nátěrová hmota,uhlíkové nanotuby,dispergace,povlak [1]
   nátěrová hmota,zasychání,přilnavost,elasticita [1]
   nátěrová hmota,zkoušení nátěrových hmot,elektrická vodivost povlaků,antistatický nátěr,vodivý polymer,grafit,grafen,MWCNT,nanotuby [1]
   Nátěrové systémy, antikorozní ochrana, elektrochemická ochrana, nátěrové hmoty s pigmentem hořčíku [1]
   NDT,nedestruktivní testování,odporové bodové svařování,termografie,emisivita,kontrola kvality,termokamera [1]
   NDT,nedestruktivní testování,odporové bodové svařování,zkoušení ultrazvukem,zkoušení střihem [1]
   NDT,nedestruktivní zkoušení,radiografické zkoušení,ČSN EN ISO 17636-1,ASME BPVc,radiografická měrka,svary [1]
   NDT,non-destructive testing,resistance spot welding,thermography,emissivity,quality control,thermographic camera [1]
   NDT,nondestructive testing,radiographic testing,ČSN EN ISO 17636-1,ASME BPVc,IQI,image quality indicator,welds [1]
   NDT,nondestructive testing,resistance spot welding,ultrasonic testing,shear testing [1]
   New Inorganic Trearment [1]
   New Inorganic Treatment [1]
   Nitinol [1]
   Nitinol,stent,biocompatibility,shape memory,super-elasticity,certification of medical devices [1]
   Nitinol,stent,biokompatibilita,tvarová paměť,superelasticita,certifikace zdravotnických prostředků [1]
   Nízkotlaké lití, simulace lití, simulace tuhnutí, metalografie, dmychadlová skříň [1]
   nodular iron [1]
   Numerická simulace svařování,transientní metoda,predikce deformace [1]