Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv technologie výroby na strukturu vybrané Al slitiny 

   Author: Altera David; Supervisor: Pešlová Františka; Opponent: Luptáková Natália
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-13)
   Diplomová práce se zabývá plátovanými plechy hliníkové slitiny EN AW-2024 v závislosti na různých dobách výdrže při vysokých teplotách během tepelného zpracování a jejími vlivy na materiálové vlastnosti. V první části ...