Now showing items 1-20 of 43

  • Analýza vlastností kombinace PVD povlaků a keramiky pro funkčně gradované materiály 

   Author: Tondl David; Supervisor: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Degradace vybraných součástí podvozku závodního vozu FABIA S2000 z Al slitin 

   Author: Malík Jan; Supervisor: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Experimentální studium zbytkové životnosti vysokotlakých plynovodních potrubí 

   Author: Kec Jan; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Sís Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem zbytkové životnosti plynovodního potrubí DN 300, u něhož byl detekován výskyt defektů typu trhlin, přičemž podle předběžných nedestruktivních zkoušek se jednalo o ...
  • Heterogenní svarové spoje nových žáropevných ocelí pro vysokoparametrické elektrárny 

   Author: Ducháček Petr; Supervisor: Janovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast 

   Author: Weberová Zuzana; Supervisor: Vacková Taťana; Opponent: Bartoš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodu pro hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast, která bude zahrnuta do výzkumu povrchových úprav pro zlepšení adheze mezi kovy a plasty. Hlavní požadavky na ...
  • Hodnocení životnosti vybraných nástrojů pro tváření za studena 

   Author: Moravcová Nikola; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Bartoň Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Diplomová práce je zaměřena na hodnocení životnosti vybraných nástrojových ocelí pro práci za studena. Jako nástroj pro hodnocení životnosti bylo vybráno měření opotřebení. Předmětem zkoumání byly konvenční metalurgií ...
  • Hrubozrnost a odpevňovací procesy v podmínkách výroby elektrárenských rotorů 

   Author: Mušutová Veronika; Supervisor: Zuna Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvalifikace kompozitního materiálu pro použití na letounu kategorie FAR23 

   Author: Průša Tomáš; Supervisor: Jeníková Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvalifikovaný odhad doby životnosti parovodů 

   Author: Rund Martin; Supervisor: Janovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh zpřesnění výpočtu měřicích bodů hladinového palivoměru osobního automobilu 

   Author: Royt Petr; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Hánová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá nepřesností indikace palivoměru, která byla zaznamenána v produkci palivových senzorů ve firmě Robert Bosch České Budějovice GmbH. V první části práce je popsán princip funkce potenciometrického ...
  • Optimalizace procesu alitování turbínových lopatek 

   Author: Rohlová Marie; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Práce pojednává o principu a způsobu vytváření alitačních vrstev sloužících jako ochrana proti vysokoteplotní korozi, aplikovaném pro vícestupňové turbomotory. Zkoumá výslednou kvalitu alitační vrstvy v závislosti na ...
  • Optimalizace procesu indukčního popouštění dílu Achse Ziehkeil 

   Author: Dudlíček Jan; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Holeček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá indukčním tepelným zpracováním dílu pro automobilový průmysl. Cílem práce je určit optimální parametry pro díl s proticementační pastou. Dále je cílem provést rozbor pracovního cyklu indukčního ...
  • Optimalizace žárového nástřiku elektrickým obloukem 

   Author: Nepovím Petr; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Špirko Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá optimalizací žárového nástřiku elektrickým obloukem při generální opravě komponent průmyslových plynových turbín ve společnosti Solar Turbines EAME s.r.o.. Optimalizace spočívá v nahrazení používaného drátu ...
  • Plazmový nástřik keramických povlaků pro vysokoteplotní tribologické aplikace 

   Author: Petelová Kristýna; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Sláčík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na plazmou stříkané keramické povlaky pro vysokoteplotní tribologické aplikace. Budou uvedeny různé materiály pro vysokoteplotní tribologické aplikace. Bude popsán vodou stabilizovaný ...
  • Prepregy s termoplastickou matricí 

   Author: Rusňáková Kateřina; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Cerman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Diplomová práce pojednává o prepregu s termoplastickou matricí s výztuží z čedičové nebo kevlarové tkaniny, jeho vlastnostech, výrobě a zkušebních metodách. Praktická část práce blíže popisuje výrobu zkušebních těles a ...
  • Problematika adheze u kompozitních materiálů s polymerní matricí 

   Author: Hájek Tomáš; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Nevoralová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-26)
   Tato práce se zabývá studiem adheze přírodních vláken a polyetylenové matrice v základním stavu a plazmově modifikovaném stavu. Předmětem práce je vyrobit zkušební vzorky, které budou zkoumány a vyhodnocovány. Cílem je ...
  • Příčiny hrubozrnosti a interkrystalického oslabení v podpovrchové vrstvě elektrárenských rotorů z oceli 3,5Ni 1,5Cr 

   Author: Jetmar Tomáš; Supervisor: Zuna Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Řešení adheze u kompozitů s polymerní matricí 

   Author: Vasil Tomáš; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Habr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice adheze v kompozitních materiálech s polymerní matricí. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy v oblasti kompozitního inženýrství a současně nabízí přehled ...
  • Stanovení materiálových charakteristik metodou instrumentované indentace. 

   Author: Teplý Stanislav; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato diplomová práce v teoretické části popisuje historii, různé přístupy a problematiku analýzy naměřené indentační křivky instrumentovanou indentační zkouškou. V praktické části jsou prověřeny některé postupy zjišťování ...
  • Struktura a vlastnosti vybraných konstrukčních materiálů pro energetické cykly pracující s nadkritickými parametry páry 

   Author: Jirman Milan; Supervisor: Zuna Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)